ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Είσοδος στο σύστημα
παρακολούθησης έργων
Δημιουργία νέου λογαριασμού

Για να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριακού Συστήματος και Διαχείρισης Ποιότητας της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 
 
Αν έχετε ξεχάσει τους κωδικούς εισόδου σας παρακαλώ πατήστε εδώ.
Copyright © - Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.
Copyright © rc.auth.gr : Developed by rc.auth.gr